Юридическая информация

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 25/06/2015

Річний звіт за 2014 рік

Положення про дирекцію ПАТ "Суми-Авто"

Положення про Наглядову Раду ПАТ "СУМИ-АВТО" від 23.04.2015 року

Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Суми-авто" від 23.04.2015 року

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Суми-Авто" 07/04/2015

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за 2014 рік

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 07.04.2015

Звіт РК про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ "Суми-Авто" за 2014 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма №2 за 2014 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2014 рік