Юридическая информация

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Положення про Ревізійну Комісію

Положення про Наглядову Раду

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Положення про Філію "Конотопська станція технічного обслуговування" Публічного Акціонерного Товариства "Суми-Авто" від 19.03.2010

Положення про Філію "Сумська станція технічного обслуговування - 2" Публічного Акціонерного Товариства "Суми-Авто" від 19.03.2010

Положення про Філію "Шосткінська станція технічного обслуговування" Публічного Акціонерного Товариства "Суми-Авто" від 19.03.2010

Протокол Загальних Зборів акціонерів Відкритого Акціонерного Товариства "Суми-Авто" (13. Дематеріалізація випуску)