Юридическая информация

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

Протокол об итогах голосования на общих сборах акционеров

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Статут ПАТ "Суми-Авто"

Акт Ревізійної комісії за 2010 рік

Аудиторський висновок за 2010 рік

Річна фінансова звітність за 2010 рік

Перелік афілійованих осіб

Протокол загальних зборів акціонерів 25.03.2011р.

Особлива інформація

Положення про дирекцію 25.03.2011

Повідомлення про скликання річних зборів