Юридическая информация

Протокол про підсумки голосування 20.12.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства

Зміни до Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 20.12.2016 року

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 11/10/2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Зміна складу посадових осіб емітента) 04.05.2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 12/04/2016

Статут ПАТ "Суми-Авто" від 12.04.2016

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Суми-Авто" проведених 12.04.2016

Положення про Наглядову Раду ПАТ "Суми-Авто" 12.04.2016

Принципи корпоративного управління та Положення про Загальні Збори Товариства Товариством не затверджувались.

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Аудиторський Висновок за 2015 рік

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 12/04/2016

Звіт Ревізійної Комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ "Суми-Авто" за 2015

Афілійовані особи Товариства

Баланс (Звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2015 рік