Юридическая информация

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Особлива інформація про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 02.04.2012р.

Положення про Філію "Автоцентр на Харківській" Публічного Акціонерного Товариства "Суми-Авто" від 02.04.2016

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 20.03.2012р.

Статут ПАТ "Суми-авто" від 20.03.2012 року

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 20.03.2012р.

Протокол Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Суми-Авто" 20.03.2012 року

Звіт Ревізійної Комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ "Суми-Авто" за 2011 рік

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 20.03.2012р.

Звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2011 рік

Баланс (Форма № 1) за 2011 рік