Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Публічна безвідклична вимога

ПОВІДОМЛЕННЯ про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації.Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

Інформація для акціонерів

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства призначених на 11.09.2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ

Зміна складу посадових осіб емітента 04.05.2018 р

Річний звіт за 2017 рік.

Зміна складу посадових осіб емітента 11.04.2018 р

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 11.04.2018 р

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу 11.04.2018 р.

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИ-АВТО», що відбулися 11.04.2018

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 11.04.2018 року

Інформація для акціонерів (згідно ч. 4 ст 35 ЗУ "Про акціонерні товариства") щодо проведення річних загальних зборів

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Зміна складу посадових осіб емітента. 09.02.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Зміна складу посадових осіб емітента. 12.02.2018 р.