Юридическая информация

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Суми-Авто" від 09.04.2013р.

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 09.04.2013р.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за 2012 рік

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 09 квітня 2013 року