Юридическая информация

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік 29.04.2014

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 2014 р.

Протокол річних Загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Суми-Авто" 08.04.2014

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Суми-Авто" 08.04.2014

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) за 2013 рік

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 08.04.2014

Звіт Ревізійної Комісії Публічного Акціонерного Товариства "Суми-Авто" 28.02.2014

Баланс (Звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2013 рік